Αυτή είναι η «προίκα» που αφήνει στην Πάτρα ο πατριάρχης της φαρμακοβιομηχανίας Παύλος Γιαννακόπουλος

Η Πάτρα αποτελεί ένα ξεχωριστό και από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη μοναδική διαδρομή του Παύλου Γιαννακόπουλου, από το μηδέν στην κορυφή, της ελληνικής και όχι μόνο φαρμακοβιομηχανίας.

Ο πρόεδρος της  ΒΙΑΝΕΞ είδε από νωρίς την κομβική και ιδιαίτερη σημασία που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών του και των οικονομικών του δραστηριοτήτων, τόσο η βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όσο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, και ειδικότερα τα ερευνητικά του ευρήματα και η τεχνική του εξειδίκευση.

Έτσι όταν η ΒΙΑΝΕΞ  ίδρυσε το 1995 τη θυγατρική ΒΙΑΝ Α.Ε. για τη διακίνηση γνωστών μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων ο Παύλος Γιαννακόπουλος είδε ότι το μέλλον βρίσκεται και στην περιοχή μας.

Η επέκταση της εταιρείας σε διάφορους τομείς της φαρμακοβιομηχανίας απαίτησε και τέταρτο εργοστάσιο το 1999, αυτή τη φορά στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, με επίκεντρο την παραγωγή ορισμένων αντιβιοτικών.

Το 2006, η ΒΙΑΝΕΞ δημιούργησε μια νέα εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης, την ELDRUG S.A., η οποία βασίζει τις εργασίες της στα ερευνητικά ευρήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και στην τεχνική εξειδίκευση του Πανεπιστημίου. Στόχευσε στην εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη προχωρώντας σε ακαδημαϊκές έρευνες.

Το 2010, και παρά την κρίση, η ΒΙΑΝΕΞ παρείχε αυξήσεις 6% στους εργαζομένους, κίνηση που προκάλεσε αίσθηση.

-patrastimes.gr

You May Also Like