Πάτρα : «Λουκέτο» σε κεντρική επιχείρηση φαγητού για φορολογικές παραβάσεις

Στο «σφράγισμα» δημοφιλούς καταστήματος μαζικής εστίασης της Πάτρας, που βρίσκεται επί της Κολοκοτρώνη, όπως κατεβαίνεις δεξιά ανάμεσα Ρήγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου, προχώρησαν  οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Ύστερα από ελέγχους, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και άμεσα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την αναστολή λειτουργίας της  επιχείρησης. 

Στην πόρτα του έχει κρεμαστεί ταμπέλα με ανακοίνωση τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά η οποία γράφει “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – OPERATION SUSPENDED DUE TO TAX VIOLATIONS”

Όπως προβλέπεται από το νόμο στην επιβολή λουκέτων για 48 ώρες θα προχωρούν οι ελεγκτές στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί περισσότερες από δέκα αποδείξεις ή η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Ο Νόμος 2523/1997 αναφέρει ότι σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και κάθε φορά που διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου από τον κώδικα στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής ή β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές, αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευματία. Η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού.

Αν επαναληφθεί μία από τις παραβάσεις εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι έξι μήνες η λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.

You May Also Like