Ένας Πατρινός ανάμεσα στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως

Ιδιαίτερη διάκριση για το ερευνητικό έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα για το ερευνητικό δυναμικό της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος, αποτέλεσε η δημοσίευση του τελικού πίνακα κατάταξης  Highly Cited Researchers (h>100) για το 2017 της Webometrics.

Ιδιαίτερη τιμή, όμως, αποτελεί ο πίνακας κατάταξης και για την Πάτρα, καθώς στη θέση 72 βρίσκεται ο Πατρινός καθηγητής Γεώργιος Χρούσος.

Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar.  Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά. Η συγκεκριμένη κατάταξη, περιλαμβάνει ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες.

Η κατάταξη περιλαμβάνει τα h-index και citations μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα  είτε είναι εν ζωή είτε όχι κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό  με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index,  και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.  Στην κατάταξη του 2017 εμφανίζονται 2285 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Πρώτος είναι ο Δρ. Sigmund Freud με h-index 279 και 482.648 ετεροαναφορές.

Στην εν λόγω πολύ σημαντική κατάταξη εμφανίζονται και 5 Έλληνες καθηγητές, όλοι από Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική του Σχολή: ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος στην θέση 72 με h-index 174 και 124.190 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ Παρασκευάς Σφήκας με h-index 172 και 133.229 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος στη θέση 1204 με h-index 113 και 56.373 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Μαρίνος Δαλάκας στη θέση 2157 με h-index 101 και 37.452 ετεροαναφορές και ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος στη θέση 2224 με h-index 100 και 41.440 ετεροαναφορές. Στην επόμενη έκδοση, η οποία αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου του 2018 θα συμπεριλαμβάνεται και ο Καθηγητής της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 101 και 56.373 ετεροαναφορές.

Γεώργιος Χρούσος

Ο Γεώργιος Π. Χρούσος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεννήθηκε το 1951 στην Πάτρα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές του το 1975. Συνέγραψε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η απόκτηση ειδικότητας στην Παιδιατρική από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Ακόμη ήταν κάτοχος υποτροφίας στην ενδοκρινολογία, τον μεταβολισμό και τον διαβήτη από το Κέντρο Κλινικής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας στη Μπεθέσδα του Μέριλαντ.

Είναι πιστοποιημένος στους τομείς Παιδιατρική/Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης. Κατείχε τη θέση του διευθυντή του Προγράμματος Κατάρτισης διαπιστευμένων συνεργατών στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και το Πανεπιστήμιο Τζώρτζταουν.

Ο Δρ. Χρούσος ανελίχθη ραγδαία στην ακαδημαϊκή ιεραρχία από αναπληρωτής καθηγητής σε τακτικό καθηγητή Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Τζώρτζταουν, θέση που κατέχει ακόμη, μαζί με αυτή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

You May Also Like