8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρών

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 2 µήνες, συνολικά οκτώ ατόµων, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟ∆ΗΠ και του Κ∆ΑΠΜΕΑ Κοµαιθώ».

Ειδικότητες:

  • ∆Ε Νυχτοφύλακες
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
  • ΤΕ Φυσιοθεραπευτής /τρια
  • ΤΕ Εργοθεραπευτής/τρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

You May Also Like